Arkiv

Här hittar du styrelseprotokoll, gamla arrangemang, videoinspelningar etc.

Arrangemang 2010

Arrangemang 2009

Videoinspelningar 2009 …

Årsmöte 25 januari 2009

Arrangemang 2008
Läs mer …

Videoinspelningar 2008 …

Årsmöte 17 februari 2008

Arrangemang 2007
Läs mer …

Årsmöte 2007

Årsmöte del 1: 29 maj 2006
Första delen av årsmötet, vilket fick sin fortsättning den 30:e augusti.
Läs mer …

Årsmöte del 2: 30 augusti 2006
TangoBristols nya styrelse valdes på årsmötet den 29 maj-06 och på det fortsatta årsmötet den 30 augusti fastslogs årsavgiften till 40kr, som även ska gälla 2007. Förslag på valberedning togs också upp.
Läs mer …

Stadgar

Kommentarer inaktiverade.